ראשון לציון, בית גירון, רח' אליהו איתן, 3, אולם 227
072-394-0000

תנאי שימוש


תנאי שימוש

הוראות כלליות

1.1. הסכם משתמש זה (להלן – ההסכם) מתייחס לאתר “רהיטים לכל טעם”, הנמצא בכתובת https://rlt.org.il

2.1. האתר “רהיטים לכל טעם” (להלן האתר) הוא הנכס (רהיטים לכל טעם בע”ם) ח.פ 5161123604., כתובת רישום: ישראל, ראשון לציון, רחוב אליהו איתן 3, תיבה 227

3.1. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים בין ניהול האתר “רהיטים לכל טעם” (להלן – ניהול האתר) לבין המשתמש באתר זה.

4.1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לשנות, להוסיף או למחוק סעיפי הסכם זה מבלי להודיע למשתמש.

5.1. השימוש באתר על ידי המשתמש פירושו קבלת ההסכם והשינויים שנעשו בהסכם זה.

6.1. המשתמש אחראי באופן אישי לבדיקת הסכם זה אם יש בו שינויים.

הגדרות תנאים

1.2. למונחים הבאים המשמעויות הבאות לצורכי הסכם זה:

1.1.2 “רהיטים לכל טעם” – משאב אינטרנט הממוקם בשם הדומיין https://rlt.org.il הפועל באמצעות משאב אינטרנט ושירותים קשורים (להלן האתר).

2.1.2. “רהיטים לכל טעם” – אתר המכיל מידע על הטובין ו / או השירותים ו / או ערכים אחרים למשתמש, המוכר ו / או נותן השירות, המאפשר לך לבחור, להזמין ו (או) לרכוש את הטובין ו / או לקבל שירות.

3.1.2. מנהל אתר – עובדים מורשים לנהל את האתר, פועלים מטעם רהיטים לכל טעם בע’ם.

4.1.2. משתמש האתר (להלן המשתמש) הוא אדם שיש לו גישה לאתר דרך האינטרנט ומשתמש באתר.

5.1.2. תכני האתר (להלן – התוכן) – התוצאות המוגנות של פעילות אינטלקטואלית, כולל טקסטים של יצירות ספרותיות, שמותיהם, הקדמות, הערות, מאמרים, איורים, עטיפות, יצירות מוזיקליות עם או בלי טקסט, גרפי, טקסטואלי, צילומי, נגזר, מתחם ועוד. עבודות, ממשקי משתמש, ממשקים חזותיים, שמות של סימנים מסחריים, סמלי לוגו, תוכנות מחשב, מסדי נתונים, כמו גם עיצוב, מבנה, בחירה, תיאום, מראה, סגנון כללי ומתווה של תוכן זה, המהווה חלק מהאתר וקניין רוחני אחר. באופן קולקטיבי ו / או לחוד, הכלול באתר https://rlt.org.il

נושא ההסכם

1.3. נושא הסכם זה הוא לספק למשתמש גישה למוצרים ו / או שירותים הניתנים באתר.

1.1.3. האתר מספק למשתמשים את הסוגים הבאים של שירותים (שירותים): גישה למידע על הטובין ו / או שירות למידע על רכישת הטובין על בסיס תשלום / חינם;

2.1.3. הסכם זה מכסה את כל השירותים (השירותים) של האתר הקיימים (מתפקדים בפועל), כמו גם את כל השינויים והשירותים הנוספים (השירותים) הבאים שיופיעו בעתיד.

2.3. הגישה לאתר ניתנת ללא עלות.

3.3. הסכם זה הוא הצעה ציבורית. בעת הכניסה לאתר, המשתמש נחשב שהצטרף להסכם זה.

4.3. השימוש בחומרים ובשירותים של האתר מנוהל על פי חוקי ישראל החלים.

זכויות וחובות הצדדים

1.4

1.1.4. לשנות את הכללים לשימוש באתר, כמו גם לשנות את תוכן אתר זה. שינויים נכנסים לתוקף מרגע פרסום הגרסה החדשה של ההסכם באתר.

2.4. למשתמש הזכות:

1.2.4 השתמש בכל השירותים הקיימים באתר, וכן ברכוש טובין ו / או שירותים המוצעים באתר.

2.2.4. לשאילת כל שאלה הקשורה לשירותי האתר: בטלפון: + 972-5-336677-96, בדואר אלקטרוני: shalom@rlt.org.il

3.2.4. השתמש באתר אך ורק לצרכים ולנוהל הקבוע בהסכם ולא אסור על פי החוק הישראלי.

4.2.4. העתקת מידע מהאתר מותרת עם ציון המקור.

5.2.4. דרוש מהמנהלה להסתיר מידע על משתמש כלשהו.

6.2.4. השתמש במידע באתר למטרות מסחריות באישור הממשל.

3.4. המשתמש באתר מסכים:

1.3.4. יש לספק לבקשת מנהל האתר מידע נוסף הקשור ישירות לשירותים הניתנים באתר זה.

2.3.4. שימו לב לזכויות הקניין והאי-קניין של מחברים ובעלי זכויות יוצרים אחרים בעת השימוש באתר.

3.3.4. אל תנקוט בפעולות שעלולות להיחשב כמפרות את פעולתו הרגילה של האתר.

4.3.4. אין להפיץ באמצעות האתר מידע סודי ומוגן על ידי החוק בישראל מידע על יחידים או ישויות משפטיות.

5.3.4. הימנע מכל פעולה שעלולה להפר את סודיות המידע המוגן על ידי החוק הישראלי.

6.3.4. אל תשתמש באתר להפצת מידע פרסומי

11.
close-link
Skip to content