ראשון לציון, בית גירון, רח' אליהו איתן, 3, אולם 227
072-394-0000

תנאי תשלום ומסירה


תנאי רכישה ומכירה של מוצרים. משלוחים

תנאים אלה הם הסכם הצעה.

על ידי ביצוע רכישה בסעיף “רהיטים לכל טעם בע”מ” אתה מסכים לתנאים אלה.

1. תנאים כללים

1.1. היצרן והמוכר רהיטים לכל טעם בע’ם 516112604 ח.פ מקבלים הזמנה מהקונה לייצור פרטני של מוצרים בתנאים הבאים: הקונה בוחן בקפידה את המוצרים המוצעים על ידי היצרן: דגמים, צורותיהם, עיצובים, עיצובים וכן הלאה.

2.1. הקונה מנסח ליצרן את תנאי ההתייחסות לייצור מוצרים, הכולל את החומר הרצוי, צבע, עיצוב, גודל, שיטה ורמת צביעה ופרמטרים נוספים הנחוצים לייצור מוצרים.

3.1. היצרן לוקח את ההזמנה לייצור, מנפיק את התיעוד החשבונאי הנדרש וממשיך בביצוע ההזמנה.

4.1. זמן הייצור מוסכם עם הקונה ותלוי במורכבות, נפח ועומס העבודה של היצרן במועד פתיחת ההזמנה. ככלל, תקופה זו היא בין 14 ל 45 יום.

5.1. הקונה מבצע תשלום מראש עבור הזמנה פתוחה, על פי הסכם עם היצרן, אך לא פחות מ- 40% מערך ההזמנה, אלא אם כן הוסכם הסכם אחר עם היצרן.

6.1. לאחר ביצוע ההזמנה, היצרן מודיע לקונה מספר ימים לפני כן על תאריך הסיום ומזמין אותו לבדוק את המוצרים (קבלת המוצר) ולבצע את התשלום הסופי עבור ההזמנה.

תנאי תשלום לפתיחת הוראות

1.2. הקונה מבצע מקדמה של ההזמנה 40% מעלותו לרכישת החומרים הדרושים.

2.2. במהלך ייצור ההזמנה, בהסכם עם היצרן, הרוכש רשאי לבצע תשלום חלקי של ההזמנה, במידת הצורך. יש להסכים לכך בעת פתיחת ההזמנה.

3.2. הקונה משלם את יתרת התשלום לפני משלוח המוצר המוגמר או במהלך קבלתו בשטח היצרן.

4.2. אם הקונה מבצע תשלום מקדמה של 100% בהזמנה בעת פתיחת ההזמנה, היצרן מספק הנחה נוספת של 2% על עלות ההזמנה כולה.

5.2. אם הקונה, לאחר ייצור המוצרים, מסדיר את השיקים הנדחים אצל היצרן או מפרק את יתרת התשלום לתשלומים על ידי עסקאות פיננסיות אחרות, היצרן, המספק שירות מימון נוסף, מעריך אותו בהתבסס על 50 שקל נוספים עבור כל תשלום שבור.

6.2. אם הקונה פתח את ההזמנה וביצע תשלום מקדמה, ואז לפי שיקול דעתו מבטל את ההזמנה, והיצרן כבר החל לבצע אותה, כולל הכנת תיעוד, אז יש ליצרן הזכות לעכב 10% מערך ההזמנה. אם היצרן הצליח לעלות בעלויות של יותר מ -10% מערך ההזמנה, אז יש לו את הזכות לעכב את כל סכום ההוצאות שנגרם.

משלוח מוצרים

1.3. משלוח מוצרים אינו כלול במחיר ההזמנה ויכול להתבצע הן על ידי היצרן והן על ידי הקונה.

2.3. במועד פתיחת ההזמנה קובעים היצרן והקונה את עלות המסירה לקונה ועל ידי מי הוא יתארגן.

3.3. אם המסירה מתבצעת על ידי היצרן, סכום ההזמנה גדל בסכום המסירה, שהוסכם מראש על ידי הקונה והיצרן. התשלום שלה מתבצע במועד המסירה, או מראש. בהסכמת שני הצדדים.

4.3. אם המסירה מאורגנת על ידי היצרן, אז הוא נושא בכל חובות האחריות עד להעברה לקונה.

5.3. אם המסירה מאורגנת על ידי הקונה, הוא מחויב, באופן עצמאי או בעזרת נציגו המוסמך, לקבל את המוצרים בשטח היצרן, בדוק ויזואלית אם יש נזק אפשרי למוצרים בעקבות אשמת היצרן.

בהיעדר בדיקה חזותית בשטח היצרן לפני המשלוח, היצרן אינו אחראי לנזק למוצרים במהלך ההובלה לקונה, המאורגן על ידו.

תנאי הצעה

1.4. תנאי זה לרכישה ומכירה ומסירת מוצרים הוא חוזה הצעה. במקרה של פתיחת הזמנה, הקונה מקבל תנאים אלה.

 


 
close-link
Skip to content